SØG ET JOB

Brug denne elektroniske formular, hvis du vil søge en stilling der har været annonceret, eller hvis du vil sende en uopfordret ansøgning.

Annoncens overskrift:

Det i annoncen angivne mærke:

Hvor er annoncen set:

Dato på det medie, hvori annoncen set:

Ansøgers Navn:

Privat adresse:

Postnummer og by:

Privattelefon:

Privattelefax:

Privat E-mail:

Fødselsdato og alder:

Civilstand:

Ægtefælles eller samlevers stilling:

Ægtefælle eller samlevers ansættelsessted:

Antal børn med angivelse af alder:

Ansøgers nuværende stilling:

Ansøgers nuværende ansættelsested:

Dato for nuværende ansættelse:

Firmatelefon:

Nuværende årlig bruttoløn:

Særlig lønelementer, der indgår i bruttoløn:

Opsigelsesvarsel:

Motivation for ansøgning:

Ønsker til fremtidig stilling:

Lønforventning:

Samlet uddannelsesforløb:

Samlet erhvervsforløb:

Kendskab til sprog:

EDB-kendskab:

Fritidsinteresser:

Eventuelle øvrige oplysninger: